دانلود گام به گام , جزوه و نمونه سوالات امتحانی

بودجه بندی کنکور 99 - نمره برتر

دانلود گام به گام , جزوه و نمونه سوالات امتحانی

بودجه بندی کنکور 99

دسته بندی : آزمون های آزمایشی

بودجه بندی کنکور 99 ( سنجش – قلم چی – گزینه دو )

بودجه بندی کنکور سال 98-99 رشته های ریاضی و تجربی و انسانی

بودجه بندی کنکور 99 ( سنجش - قلم چی - گزینه دو )

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس :| موضوع : بودجه بندی کنکور | نویسنده : نمره برتر

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : کنکور

  پیشنهاد به کنکوری های 99 

 

بودجه بندی کنکور 99 ( سنجش – قلم چی – گزینه دو ) : سایت نمره برتر همیشه پشتیبان دانش آموزان عزیز بوده و همان طور که میدانید یکی از سایت های برزو کشور می باشد که امروزه به لطف شما طرفداران زیادی پیدا کرده.

مطلب پیشنهادی مدیر: دفترچه سوالات کنکور 98 | آزمون های آزمایشی سنجش | آزمون های آزمایشی قلم چی

بودجه بندی دروس عمومی کنکور 99

بودجه بندی  درس ادبیات

در جدول زیر می توانید بودجه بندی درس ادبیات فارسی را برای کنکور 99 مشاهده نمایید

بودجه بندی ادبیات فارسی9091929394959697
واژگان 3 3 3 3 3 3 33
املا 2 2 2 2 2 2 22
دستور زبان و نگارش 5 5 5 5 5 5 55
تاریخ ادبیات 3 3 3 3 3 3 33
آرایه ها 3 3 3 3 3 3 33
قرابت معنایی 9 9 9 9 9 9 99

 

بودجه بندی درس عربی

در جدول زیر زیر شما میتوانید بودجه بندی درس عربی را برای کنکور 99 مشاهده نمایید

بودجه بندی عربی9091929394959697
ترجمه و تعریب 8 8 8 8 8 8 88
درک مطلب 4 4 4 4 4 4 44
تشکیل 2 2 2 2 2 2 22
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3 33
قواعد 8 8 8 8 8 8 88

 

 

بودجه بندی دین و زندگی

در جدول زیر زیر شما میتوانید بودجه بندی درس دینی را برای کنکور 99 مشاهده نمایید

بودجه بندی دین و زندگی 9091929394959697
سال دوم 9 9 9 9 9 9 99
سال سوم 9 9 9 9 9 9 99
سال چهارم 7 7 7 7 7 7 77

 

 

بودجه بندی زبان انگلیسی

در جدول زیر زیر شما میتوانید بودجه بندی درس زبان انگلیسی را برای کنکور 99 مشاهده نمایید

بودجه بندی زبان انگلیسی9091929394959697
واژگان 6 7 8 8 8 8 88
گرامر 4 3 4 4 4 4 44
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 55
درک مطلب (Reading) 10 10 8 8 8 8 88

بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته ریاضی

 

بودجه بندی درس ریاضیات 

بودجه بندی مبحث “دیفرانسیل و ریاضیات پایه” رشته ریاضی

دیفرانسیل و ریاضیات پایه969594939291
یادآوری مفاهیم پایه1
دنباله12112
حد و پیوستگی445443
مشتق و کاربرد مشتق766889
انتگرال222222
تابع221333
الگو و دنباله11
توابع خاص، نامعادله12
توابع نمایی و لگاریتم1111
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات343121
مثلثات433332

 

بودجه بندی مبحث “هندسه پایه” رشته ریاضی

هندسه پایه969594939291
استدلال در هندسه113212
مساحت و قضیه فیثاغورس11321
تشابه11111
دایره122122
تبدیل­ها11111
هندسه فضایی321222

 

تفکیک بودجه بندی مبحث “هندسه تحلیلی” رشته ریاضی

هندسه تحلیلی969594939291
بردار111211
خط و صفحه122122
مقاطع مخروطی223231
ماتریس و دترمینان311222
دستگاه­های معادله های خطی12112

بودجه بندی مبحث “ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی” رشته ریاضی

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی969594939291
گراف211112
نظریه اعداد333233
ترکیبات12111
احتمال443433
استدلال ریاضی222121
مجموعه­ ها، ضرب دکارتی و رابطه222322
آمار و مدلسازی222222
آنالیز ترکیبی1111

 

 

 بودجه بندی درس فیزیک رشته ریاضی 

درس فیزیک سری دوم تست های دروس اختصاصی را در کنکور ریاضی به خود اختصاص داده است . همچنین شما میتوانید بودجه بندی سوالات کنکور را در لیست زیر مشاهده نمایید.

در جداول زیر به تفکیک مباحث تعداد سوالات برای شما بودجه بندی شده است.

 

فیزیک پیش969594939291
حرکت شناسی444444
دینامیک544444
نوسان322333
موج های مکانیکی233222
صوت232222
موج ­های الکترومغناطیسی221222
فیزیک اتمی223222
فیزیک حالت جامد11111
فیزیک هسته­ای121111

 

فیزیک پایه969594939291
نور هندسی444444
فیزیک و اندازه گیری1111
کار و انرژی11111
ویژگی­های ماده132333
گرما و قانون گازها422222
ترمودینامیک333333
الکتریسیته ساکن433322
جریان الکتریکی334444
مغناطیس و القا444344

 

 

بودجه بندی درس شیمی رشته ریاضی

سومین سری تست های دروس اختصاصی کنکور مربوط به درس شمی میباشد . شما در جدول زیر می توانید بودجه بندی سوالات شیمی را مشاهده نمایید.

 

 

شیمی دوم969594939291
ساختار اتم232313
جدول تناوبی عنصرها332343
ترکیب­های یونی11111
ترکیب­های کووالانسی334223
ترکیب­های آلی222221

 

شیمی سوم969594939291
استوکیومتری444544
ترمودینامیک444444
محلول­ها444444

 

شیمی پیش969594939291
سینتیک222422
تعادل333113
اسید و باز444343
الکتروشیمی333344

 

 

 

 

بودجه بندی کنکور 99 دروس اختصاصی رشته تجربی

 

 

بودجه بندی زمین شناسی رشته تجربی

علوم زمین اولین درس دفترچه اختصاصی با 25 سوال :

زمین شناسی سال چهارم

موضوع / سال8990919293949596
فصل 11111
فصل 211112222
فصل 312221111
فصل 411111111
فصل 511111111
فصل 611111111
فصل 721222222
فصل 821111111
فصل 912222
فصل 101111111
فصل 112212
فصل 121111

زمین شناسی سال سوم

موضوع / سال8990919293949596
فصل 1
فصل 212211111
فصل 31111111
فصل 411111111
فصل 533332222
فصل 632221333
فصل 722222222
فصل 811111111
فصل 921112111

 

 

بودجه بندی ریاضیات رشته تجربی

ریاضیات دومین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

ریاضیاتبودجه بندی در کنکور
858687888990919293949596
مشتق و کاربرد آن666656346554
هندسه 1434444444444
حد و پیوستگی323322322222
مجانب11
تابع222123331333
معادله و نامعادله111111
آمار222223222222
احتمال212232342233
مقاطع مخروطی232222223222
مثلثات111111223213
معادله مثلثاتی11
لگاریتم و تابع نمایی1111211112
تصاعد و دنباله211121111221
انتگرال232222222222
دستگاه معادلات و معادله خط11121
معادله درجه 21211111
ماتریس 1111111111
آنالیز ترکیبی11
رشد و زوال1
تابع جزء صحیح1111

 

بودجه بندی زیست شناسی رشته تجربی

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 99 سومین درس دفترچه اختصاصی با 50 سوال :

 

نام مبحثکنکور 91کنکور 92کنکور 93کنکور 94کنکور 95کنکور 96
مولکول زیستی1
سفری به درون سلول1111
سفری به دنیای جانداران1111
گوارش233221
تبادل گازها221
گردش مواد325353
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید211
حرکت12312
ایمنی بدن11111
دستگاه عصبی123212
حواس21123
هورمون­ها و دستگاه درون ریز211122
ماده ژنتیک
کروموزوم­ها و میتوز1131
میوز و تولیدمثل جنسی11
ژنتیک و خواستگاه آن443333
تولیدمثل گیاهان212221
رشد و نمو در گیاهان313111
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران223322
پروتئین سازی222322
تکنولوژی زیستی111
پیدایش و گسترش زندگی121
تغییر و تحول گونه ها121
ژنتیک جمعیت124425
پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی1111
رفتارشناسی221111
شارش انرژی در جانداران243623
ویروس­ها و باکتری­ها341212
آغازیان332343
قارچ­ها112111
کاملا ترکیبی464259

 

 

بودجه بندی فیزیک رشته تجربی

فیزیک چهارمین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

فیزیکبودجه بندی در کنکور
87888990919293949596
نور هندسی3333333333
انرژی – فیزیک 11
نوسان، موج های مکانیکی، صوت5556655565
مدارهای الکتریکی3333333233
حرکت شناسی3333233333
گرما و قانون گازها3331233233
فشار و ویژگی­های ماده1112111111
دینامیک2222223322
خازن و الکتریسیته ساکن2222212223
مغناطیس و القا2222322222
بردار1111
کار و انرژی11111111
فیزیک اتمی و جدید4333433333
موج های الکترومغناطیسی1111211111

 

 

بودجه بندی شیمی رشته تجربی

بودجه بندی شیمی کنکور 99 درس دفترچه اختصاصی با 35 سوال :

موضوعبودجه بندی در کنکور
87888990919293949596
ساختار اتم3322222212
خواص تناوبی عنصرها2133222242
ترکیب­های یونی1112222212
پیوند کووالانسی3432333433
ترکیب آلی1222122232
استوکیومتری4434444445
ترمودینامیک شیمیایی4433344344
محلول­ها4445244544
سینتیک شیمیایی3242333322
تعادل شیمیایی3323232333
اسید و باز3444433234
الکتروشیمی3343434332

 

 

مهم: سوالات کنکور 98

مهم: کارنامه کنکور 98

مهم: دفترچه انتخاب رشته کنکور 98

دیگر موارد
  • 10th آگوست 2019
  • alireza
  • بازدید::1,531
  • [2]نظر
  1. مهدی گفت:

    واقعا مردم رو با دروغ سرکار میزارید اصلا نظام جدید انتگرال نداره!!!!!!

  2. ناشناس گفت:

    این نظام جدید نیست … اصلا کتاب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی حذف شده و حسابان ۲ و هندسه ۳ جاش رو گرفته . انتگرال هم در کار نیست فقط تا حد مشتق و کاربرد مشتق داریم توی نظام جدید. این سایت ها هیج کدوم بودجه بندی کنکور رو درست نمیزارن

موضوعات
مطالب اخیر