دانلود گام به گام , جزوه و نمونه سوالات امتحانی

معنی لغات زبان هشتم - نمره برتر

دانلود گام به گام , جزوه و نمونه سوالات امتحانی

معنی لغات زبان هشتم

دسته بندی : جزوه و درسنامه , پایه هشتم

معنی لغات زبان هشتم

معنی کلمات آخر کتاب زبان هشتم

معنی لغات زبان هشتم

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : زبان انگیسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : گروه آموزشی عصر

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : پایه هشتم

 

معنی لغات زبان هشتم : درس زبان انگلیسی هشتم یکی از مهم ترین درس ها میباشد ، امروزه با نزدیک شدن به امتحانات دانش آموزان علاوه بر داشتن نمونه سوالات زبان هشتم باید معنی لغات و حتی گرامر و بقیه جزوه های زبان انگلیسی هشتم را همراه داشته باشند.
نمره برتر نیز لغات انگلیسی پایه هشتم با معنی در ادامه برای شما دانش آموزان خوب قرار داده است .

 

 

 

معنی کلمات درس اول زبان هشتم

📝 لغات درس اول
📕 PROSPECT 2

|▪️ Nationality • • • ملیت
|▫️ introduce • • • معرفی کردن
|▪️ cousin • • • پسرعمو
|▫️ beautiful • • • زیبا
|▪️ country • • • کشور
|▫️ Where • • • کجا
|▪️ Pronunciation • • • تلفظ
|▫️ Spell • • • هجی کردن
|▪️ Read • • • خواندن
|▫️ Speak • • • صحبت کردن
|▪️ Write • • • نوشتن
|▫️ caspian sea • • • دریای خزر
|▪️ Persian Gulf • • • خلیج فارس
|▫️ Role Play • • • نقش بازی کردن
|▪️ Guest • • • میهمان

 

 

 

معنی کلمات درس دوم زبان هشتم

📝 لغات درس دوم
📕 PROSPECT 2

|▪️ gym • • • ورزشگاه
|▫️ sunset • • • غروب خورشید
|▪️ sunrise • • • طلوع خورشید
|▫️ midday/noon • • • ظهر
|▪️ morning • • • صبح
|▫️ afternoon • • • بعدازظهر
|▪️ evening • • • غروب
|▫️ midnight • • • نیمه شب
|▪️ day • • • روز
|▫️ night • • • شب
|▪️ weekdays • • • روزهای هفته
|▫️ correct • • • صحیح
|▪️ activities • • • فعالیت ها
|▫️ weekend • • • تعطیلات آخر هفته
|▪️ Prepare • • • آماده کردن
|▫️ City • • • شهر
|▪️ Country • • • کشور
|▫️ library • • • کتابخانه
|▪️ Week • • • هفته
|▫️ relatives • • • بستگان

 

 

 

معنی کلمات درس سوم زبان هشتم

📝 لغات درس سوم
📕 PROSPECT 2

|▪️ Ability • • • توانایی
|▫️ drawing • • • نقاشی
|▪️ cooking • • • پخت و پز
|▫️ swimming • • • شنا کردن
|▪️ search • • • جستجو کردن
|▫️ make a cake • • • درست کردن کیک
|▪️ bicycle • • • دوچرخه
|▫️ puzzle • • • معما
|▪️ tell • • • گفتن
|▫️ search the Web • • • جستجو در وب
|▪️ take photos • • • عکس گرفتن
|▫️ ride a bicycle • • • دوچرخه سواری
|▪️ play football • • • فوتبال بازی کردن
|▫️ between • • • بین
|▪️ How • • • چطور
|▫️ short • • • کوتاه
|▪️ long • • • بلند
|▫️ Use • • • استفاده کردن
|▪️ Imagine • • • تصور کردن
|▫️ famous • • • مشهور
|▪️ interviewer • • • مصاحبه کننده
|▫️ information • • • اطلاعات

 

 

 

 

معنی کلمات درس چهارم زبان هشتم

📝 لغات درس چهارم
📕 PROSPECT 2

|▪️ Health • • • سلامتی
|▫️ headache • • • سردرد
|▪️ have • • • داشتن
|▫️ sore eyes • • • چشم درد
|▪️ rest • • • استراحت
|▫️ home • • • خانه
|▪️ Don’t worry • • • نگران نباش
|▫️ office • • • اداره
|▪️ parents • • • والدین
|▫️ be quiet • • • ساکت باش
|▪️ sore throat • • • گلو درد
|▫️ backache • • • کمردرد
|▪️ toothache • • • دندان درد
|▫️ running nose • • • آبریزش بینی
|▪️ flu • • • آنفولانزا
|▫️ wrong • • • اشتباه
|▪️ problem • • • مسئله
|▫️ stomachache • • • دل درد
|▪️ earache • • • گوش درد
|▫️ advice • • • مشورت
|▪️ patient • • • بیمار
|▫️ them • • • آنها

 

 

معنی کلمات درس پنجم زبان هشتم

📝 لغات درس پنجم

📕 PROSPECT 2

|▪️ City • • • شهر
|▫️ center • • • مرکز
|▪️ old • • • قدیمی
|▫️ clean • • • تمیز کردن
|▪️ big • • • بزرگ
|▫️ building • • • ساختمان
|▪️ Actually • • • در واقع
|▫️ famous • • • مشهور
|▪️ special • • • ویژه
|▫️ soon • • • به زودی
|▪️ mosques • • • مساجد
|▫️ palaces • • • کاخ ها
|▪️ museums • • • موزه ها
|▫️ downtown • • • مرکز شهر
|▪️ food • • • غذا
|▪️ north • • • شمال
|▫️ west • • • غرب
|▪️ near • • • نزدیک
|▫️ south • • • جنوب
|▪️ capital • • • پایتخت
|▫️ librarie • • • کتابخانه
|▪️ shrine • • • حرم
|▫️ airport • • • فرودگاه
|▪️ zoo • • • باغ وحش
|▫️ bridge • • • پل
|▪️ correct • • • درست
|▫️ Location • • • موقعیت

 

معنی کلمات درس ششم زبان هشتم

📝 لغات درس شش

📕 PROSPECT 2

|▪️ Village • • • دهکده
|▫️ near • • • نزدیک
|▪️ city • • • شهر
|▫️ mountain • • • کوه
|▪️ tree • • • درخت
|▫️ flower • • • گل
|▪️ sunflower • • • گل آفتابگردان
|▫️ job • • • شغل
|▪️ weather • • • آب و هوا
|▫️ summer • • • تابستان
|▪️ wind • • • باد
|▫️ fall • • • پاییز
|▪️ winter • • • زمستان
|▫️ interesting place • • • مکان جالب
|▪️ raise animals • • • پرورش دادن حیوانات
|▫️ field • • • محوطه
|▪️ spring • • • بهار
|▫️ hot • • • داغ
|▪️ cold • • • سرد
|▫️ warm • • • گرم
|▪️ wet • • • خیس
|▫️ dry • • • خشک
|▪️ windy • • • بادی
|▫️ sunny • • • آفتابی
|▪️ rainy • • • بارانی
|▫️ snowy • • • برفی
|▪️ river • • • رودخانه
|▫️ plow • • • شخم زدن
|▪️ cattle • • • گله گاو
|▫️ north • • • شمال
|▪️ south • • • جنوب
|▫️ Imagine • • • تصور کردن

معنی کلمات درس هفتم زبان هشتم

معنی کلمات درس هفتم زبان هشتم

(بر روی عکس کلیک نمایید!)

دانلود PDF تمام درس ها با لینک مستقیم
0.3MB
  • 31st مارس 2020
  • alireza
  • بازدید::10,508
  • [151]نظر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه : 151

  1. ناشناس گفت:

    ممنون عالی بود مرسی از نویسندش😊💚👌

موضوعات
مطالب اخیر
;